ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปุญญาดา PTTK000149351 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 04, 2020
ภัทรียา PTTK000149349 Kerry-ems Aug 04, 2020
อัปสรสินี PTTK000148537 Kerry-ems Aug 02, 2020
เพ็ญรดี PTTK000148536 Kerry-ems Aug 02, 2020
ธนาภรณ์ PTTK000148535 Kerry-ems Aug 02, 2020
ศิรินภา PTTK000148534 Kerry-ems Aug 02, 2020
ปุญญดา PTTK000148069 Kerry-ems Aug 01, 2020
พิศมัย PTTK000148068 Kerry-ems Aug 01, 2020
พงษ์สุภา PTTK000148067 Kerry-ems Aug 01, 2020
ปุณณภา PTTK000147486 Kerry-ems Jul 31, 2020
พิชานันท์ PTTK000147484 Kerry-ems Jul 31, 2020
ณัฐวรรณ PTTK0001467081 Kerry-ems Jul 30, 2020
มณิสรา PTTK0001467080 Kerry-ems Jul 30, 2020
เกศรัตน์ PTTK0001467079 Kerry-ems Jul 30, 2020
กรรธิรา PTTK000146611 Kerry-ems Jul 29, 2020
เดือนเพ็ญ PTTK000146610 Kerry-ems Jul 29, 2020
อรทัย PTTK000146609 Kerry-ems Jul 29, 2020
ธัญชนก PTTK000146608 Kerry-ems Jul 29, 2020
นภัทร PTTK000146607 Kerry-ems Jul 29, 2020
นวพรรษ PTTK000146210 Kerry-ems Jul 28, 2020
นารัตน์ PTTK000146209 Kerry-ems Jul 28, 2020
นิภาพร PTTK000146208 Kerry-ems Jul 28, 2020
อ้น PTTK000146314 Kerry-ems Jul 28, 2020
ราตรี PTTK000146313 Kerry-ems Jul 28, 2020
ธัญชนก PTTK000145820 Kerry-ems Jul 27, 2020
ศิริกัญญ์ PTTK000145286 Kerry-ems Jul 26, 2020
เกศรัตน์ PTTK000145285 Kerry-ems Jul 26, 2020
สุดาทิพย์ PTTK000145284 Kerry-ems Jul 26, 2020
นิภา PTTK000144628 Kerry-ems Jul 24, 2020
อารีรัตน์ PTTK000144627 Kerry-ems Jul 24, 2020
สิริอร PTTK000144546 Kerry-ems Jul 24, 2020
มณิสรา PTTK000144545 Kerry-ems Jul 24, 2020
เอรีนี่ PTTK000144182 Kerry-ems Jul 23, 2020
ปัญญาวี PTTK000143834 Kerry-ems Jul 22, 2020
วิชัย PTTK000143835 Kerry-ems Jul 22, 2020
นิดามาส PTTK000143833 Kerry-ems Jul 22, 2020
ปิยะพร PTTK000143359 Kerry-ems Jul 21, 2020
นันท์ภัส PTTK000143358 Kerry-ems Jul 21, 2020
มิ้น PTTK000143356 Kerry-ems Jul 21, 2020
ปติมา PTTK000143425 Kerry-ems Jul 21, 2020
ธารารัตน์ PTTK000142835 Kerry-ems Jul 20, 2020
สุพรรณี PTTK000142991 Kerry-ems Jul 20, 2020
ดารณี PTTK000142989 Kerry-ems Jul 20, 2020
ทัศนีย์ PTTK000142633 Kerry-ems Jul 19, 2020
ฟ้า PTTK000142458 Kerry-ems Jul 19, 2020
นก PTTK000142457 Kerry-ems Jul 19, 2020
เมย์ PTTK000142456 Kerry-ems Jul 19, 2020
นิค PTTK000142455 Kerry-ems Jul 19, 2020
ทิพย์ PTTK000142459 Kerry-ems Jul 19, 2020
ณัฐินี PTTK000142460 Kerry-ems Jul 19, 2020
ชื่อลูกค้า : ปุญญาดา
Tracking number : PTTK000149351
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ภัทรียา
Tracking number : PTTK000149349
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : อัปสรสินี
Tracking number : PTTK000148537
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เพ็ญรดี
Tracking number : PTTK000148536
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ธนาภรณ์
Tracking number : PTTK000148535
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ศิรินภา
Tracking number : PTTK000148534
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ปุญญดา
Tracking number : PTTK000148069
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : พิศมัย
Tracking number : PTTK000148068
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : พงษ์สุภา
Tracking number : PTTK000148067
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ปุณณภา
Tracking number : PTTK000147486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : พิชานันท์
Tracking number : PTTK000147484
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ณัฐวรรณ
Tracking number : PTTK0001467081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : มณิสรา
Tracking number : PTTK0001467080
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เกศรัตน์
Tracking number : PTTK0001467079
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : กรรธิรา
Tracking number : PTTK000146611
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เดือนเพ็ญ
Tracking number : PTTK000146610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : อรทัย
Tracking number : PTTK000146609
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ธัญชนก
Tracking number : PTTK000146608
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นภัทร
Tracking number : PTTK000146607
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นวพรรษ
Tracking number : PTTK000146210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นารัตน์
Tracking number : PTTK000146209
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นิภาพร
Tracking number : PTTK000146208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : อ้น
Tracking number : PTTK000146314
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ราตรี
Tracking number : PTTK000146313
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ธัญชนก
Tracking number : PTTK000145820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ศิริกัญญ์
Tracking number : PTTK000145286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เกศรัตน์
Tracking number : PTTK000145285
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : สุดาทิพย์
Tracking number : PTTK000145284
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นิภา
Tracking number : PTTK000144628
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : อารีรัตน์
Tracking number : PTTK000144627
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : สิริอร
Tracking number : PTTK000144546
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : มณิสรา
Tracking number : PTTK000144545
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เอรีนี่
Tracking number : PTTK000144182
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ปัญญาวี
Tracking number : PTTK000143834
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : วิชัย
Tracking number : PTTK000143835
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นิดามาส
Tracking number : PTTK000143833
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ปิยะพร
Tracking number : PTTK000143359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นันท์ภัส
Tracking number : PTTK000143358
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : มิ้น
Tracking number : PTTK000143356
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ปติมา
Tracking number : PTTK000143425
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ธารารัตน์
Tracking number : PTTK000142835
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : สุพรรณี
Tracking number : PTTK000142991
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ดารณี
Tracking number : PTTK000142989
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ทัศนีย์
Tracking number : PTTK000142633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ฟ้า
Tracking number : PTTK000142458
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นก
Tracking number : PTTK000142457
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : เมย์
Tracking number : PTTK000142456
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นิค
Tracking number : PTTK000142455
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ทิพย์
Tracking number : PTTK000142459
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : ณัฐินี
Tracking number : PTTK000142460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
Powered by MakeWebEasy.com